Upoznajte se s testom NIFTY™

NIFTY™ je neinvazivan prenatalni test (NIPT, engl. NonInvasive Prenatal Test) koji služi za otkrivanje Downovog sindroma i drugih hromosomskih poremećaja koji su posljedica viška ili nedostatka hromosoma, tj. genetskih informacija u bebinoj DNK. Kako bi se napravio test NIFTY™ potreban je samo mali uzorak krvi majke, a test se može napraviti već od 10. sedmice trudnoće. Rezultate testa dobit ćete u roku od 6-8 dana.

NIFTY™ ima veću tačnost u poređenju sa standardnim testovima probira, a za razliku od invazivnih postupaka, kao što je amniocenteza, NIFTY™ ne predstavlja nikakav rizik od spontanog pobačaja i u potpunosti je siguran i za majku i za bebu.

Preko 5.000.000 obrađenih uzoraka širom svijeta.

Koje poremećaje može otkriti NIFTY™?

NIFTY™ otkriva 3 najčešća poremećaja koji su posljedica trisomije hromosoma: Downov sindrom, Edwardsov sindrom i Patauov sindrom. Nezavisna istraživanja za validaciju testa, uključujući i najveće na svijetu istraživanje o primjeni NIPT-testova u kliničkoj praksi u kojoj je učestvovalo skoro 147.000 žena, pokazala su da je tačnost kod otkrivanja ovih trizomija veća od 99 %.

NIFTY™ također nudi i mogućnost otkrivanja drugih genetskih poremećaja, poput poremećaja broja spolnih hromosoma, trizomija hromosoma 9, 16 i 22, kao i određenih mikrodelecija. Ako želite, NIFTY™ Vam može otkriti i spol Vaše bebe.

Zapamtite, vrlo je važno da se konsultujete sa svojim ginekologom prije nego što napravite bilo kakav genetski test, kako biste bili sigurni da u potpunosti razumijete poremećaje koji se testiraju.

Mogučnosti NIFTY™ testiranja

Testirane nepravilnostiNIFTY™ BasicNIFTY™ StandardNIFTY™ PlusNIFTY™ Twins
Trizomije
Daunov sindrom
(trizomija 21)
Edvardsov sindrom
(trizomija 18)
Patauov sindrom
(trizomija 13)
Aneuplodije polnih hromozoma
Tarnerov sindrom
(monosomija X)
Klinefelterov sindrom
(trizomija XXY)
Trojni X sindrom
(trizomija X)
XYY sindrom
(trizomija XYY)
Informacija o polu
Muški / ženskiInformacija o prisotnosti kromosoma Y
Dodatne trizomije
Trizomija kromosoma 9
Trizomija kromosoma 16
Trizomija kromosoma 22
Mikrodelecije / Mikroduplikacije*
Cijene testa390 €490 €650 €490 €

Ukoliko odaberete Nifty™ test, pruža Vam se mogućnost plaćanja na rate.

Za više informacija, molimo Vas da nas kontaktirate na email ili putem telefona.

*60 delecija i duplikacija
Cowdenov sindrom (CD)
Dandy-Walkerov sindrom (DWS)
DiGeorgeov sindrom tipa 2 (DGS2)
Duchenneova mišićna distrofija (DMD) i Beckerova mišićna distrofija (BMD)
Dyggve-Melchior-Clausenov sindrom (DMC)
ektrodaktilija tipa 3 (SHFM3)
ektrodaktilija tipa 5 (SHFM5)
Feingoldov sindrom
holoprozencefalija tipa 1 (HPE1)
holoprozencefalija tipa 4 (HPE4)
holoprozencefalija tipa 6 (HPE6)
Jacobsenov sindrom
kongenitalna dijafragmalna hernija (HCD/DIH1)
leukodistrofija 11q14.2-q14.3
Melnick-Fraserov sindrom
mentalna retardacija zbog X-vezanog nedostatka hormona rasta (MRGH)
mikroftalmija s linearnim oštećenjima
orofaciodigitalni sindrom / Mohrov sindrom
Potocki-Lupskijev sindrom (sindrom duplikacije 17p11.2)
Prader-Willijev sindrom i Angelmanov sindrom
Riegerov sindrom tipa 1 (RIEG1)
Saethre-Chotzenov sindrom (SCS)
senzorineuralna gluhoća i muška neplodnost
Sheldon-Hallov sindrom / distalna artrogripoza tipa 2B (DA2B)
sindrom Bannayan-Riley-Ruvalcaba (BRRS)
sindrom Cornelia de Lange (CdLS)
sindrom delecije 2q33.1
sindrom delecije 5q21.1-q31.2
sindrom delecije 8p23.1
sindrom delecije 10q
sindrom delecije 14q11-q22
sindrom delecije 17q21.31
sindrom delecije 18p
sindrom delecije 18q
sindrom duplikacije 8p23.1
sindrom duplikacije 11q11-q13.3
sindrom duplikacije 17q21.31
sindrom mačjeg plača (delecija 5p; sindrom Cri-du-chat)
sindrom mačjih očiju (CES)
sindrom mentalne retardacije povezan s X-vezanom alfa-talasemijom
sindrom mikrodelecije 1p36
sindrom mikrodelecije 1q41-q42
sindrom mikrodelecije 10q22.3-q23.31
sindrom mikrodelecije 12q14
sindrom mikrodelecije 16p11.2-p12.2
sindrom mikroduplikacije 16p11.2-p12.2
sindrom mikroduplikacije Xp11.22-p11.23
sindrom mikroftalmije tipa 6, hipoplazija hipofize
sindrom monosomije 9p
sindrom neosjetljivosti na androgen (AIS)
sindrom prekomjernog rasta 15q26
sindrom sličan Prader-Willijevom sindromu
sindrom Smith-Magenis
sindrom WAGR
trihorinofalangealni sindrom tipa 1 (TRPS 1)
trihorinofalangealni sindrom tipa 2 ili Langer-Giedion sindrom
Van der Woudeov sindrom (VWS)
Wilmsov tumor 1 (WT1)
X-vezani limfoproliferativni sindrom (SLP)
X-vezani panhipopituitarizam

Naručite se na besplatno savjetovanje o testu NIFTY

Saznajte više o tome kako napraviti test NIFTY u specijaliziranim ginekološkim ordinacijama i poliklinikama.

Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.