Naučna pozadina testa NIFTY™

Fragmenti vanćelijske DNK (cfDNA, engl. cell-free DNA) su kratki fragmenti DNK koji cirkuliraju u krvi. Tiokom trudnoće u krvi majke cirkuliraju fragmenti vanćelijske DNK koji potiču i od majke i od fetusa.

Za analizu testom NIFTY™ potreban je uzorak male količine majčine krvi. Vanćelijska DNK iz majčine krvi zatim se analizira našom vlastitom tehnologijom za genetsko sekvenciranje i naprednim bioinformatičkim logaritmima kako bi se otkrilo postoje li kod fetusa hromozomski poremećaji. U slučaju da je prisutan poremećaj određenog hromozoma, može se detektovat mali višak ili manjak broja tog hromozoma.

Tehnologija koju koristi test NIFTY™ omogućava izrazito precizne rezultate sa stopom detekcije preko 99 % za tri najčešće trisomije hromozoma (Downov sindrom, Edwardsov sindrom i Patauov sindrom). Vrlo je važno razumjeti da su neinvazivni prenatalni testovi kao što je NIFTY™ klasificirani kao testovi probira, za razliku od npr. amniocenteze koja je klasificirana kao invazivan dijagnostički postupak.

Naručite se na besplatno savjetovanje o testu NIFTY

Saznajte više o tome kako napraviti test NIFTY u specijaliziranim ginekološkim ordinacijama i poliklinikama.

Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.